Ερώτηση του ΚΚΕ στη βουλή σχετικά με το 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας

2022-04-07

Η ερώτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόθεση που υπάρχει από τη δημοτική αρχή Ελευσίνας για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης στον απαλλοτριωθέντα χώρο δίπλα στο 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας, ο οποίος προορίζεται για την επέκταση των κτιριακών αναγκών του σχολείου.